Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Złote zasady sukcesu w marketingu


Złote zasady sukcesu w marketingu - To:

1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość)
2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi)
3. Wyobraźnia
4. Osiągalność (aktywność 24-godzinna)
5. Kompromis
6. Współpraca

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Ściąga z marketingu - Zawartość to m.in.: definicja marketingu współczesnego... [Liczba stron: 2]
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa - Skład opracowania: omówiono tu kilka metod... [Liczba stron: 14]
Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Marketing wyborczy - referat - Skład pracy: definicja marketingu wyborczego, rodzaje... [Liczba stron: 11]
Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]


Kolejny temat to Korzyści z zastosowania marketingu:

To m.in.:

1. Pozwala poznać popyt i podaż
2. Aktywizuje sprzedaż
3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi ogniwami dystrybucji
4. Marketing różnicuje towary i usługi
5. Zwiększa użyteczność dokonywanych zakupów
6. Rozbudowuje system informacji
7. Obniża koszty wynikające z nietrafionej produkcji
8. Wykształca nową wiodącą funkcję w... (...)