Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.opieka-medyczna.info.pl
How are money lenders different from loansharks
www.nlp-perswazja.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym


Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym - To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie.

Główne zalety:
- Podobnie jak przy joint venture,
- Umiejętności i zasoby firmy stają do dyspozycji wszystkich partnerów,

Główne wady:
- Ewentualne trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów,
- Trudny do określenia sposób zarządzania aliansem i rozstrzygania sporów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to System transportowy:

Wiąże się z funkcjonowaniem transportu; jest rozpatrywany z punktu widzenia funkcjonujących w nim gałęzi transportu i jest to podejście gałęziowe; inne podejście preferuje wyodrębnianie wehikułu, drogi i organizacji przewozu.

Wg prof. Małka system transportowy to potencjał przewozowy danego regionu, np. UE, kraju.

To także układ komunikacyjny wypełniany inwestycjami... (...)