Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Gusty konsumenta


Gusty konsumenta - Wyrażają jako szczególne upodobania i zamiłowania konsumenta determinujące wybór produktu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1813Teoria racjonalnego wyboru konsumenta - Skład opracowania: maksymalizacja poziomu użyteczności, teoria... [Liczba stron: 7]
Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia... [Liczba stron: 9]
Cele i przekonania konsumenta - Praca zaliczeniowa na temat celów i... [Liczba stron: 5]
Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich... [Liczba stron: 25]
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta - Skład pracy: definicja marki i jej... [Liczba stron: 6]


Kolejny temat to Cechy klienta - nabywcy:

To:

1. czynniki społeczno - kulturowe: kultura, struktura, klasa społeczna,
2. czynniki psychologiczno - społeczne: przynależność do grup społecznych, rola i status społeczny.
3. czynniki indywidualne: wiek i etap w cyklu życia, zawód, pozycje
4. czynniki ekonomiczne: styl i życie, osobowość i wyobrażenie o sobie
5. czynniki psychologiczne: motywacje,... (...)