Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyRodzaje konfliktów


Rodzaje konfliktów - Wyróżniamy konflikt:

•  Intraindywidualny (wewnętrzny) – to osobiste problemy, które negatywnie wpływają na skuteczność zachowania jednostki.
• Interpersonalny – to konflikt między dwiema osobami należącymi do tej samej grupy lub do różnych grup.
• Międzygrupowy – to konflikt pomiędzy grupą osób zarządzających organizacją a grupą podwładnych wykonujących jej polecenia. Konflikt ten pojawia się np. gdy grupa zarządzająca (kierownictwo) określa trudne do wykonania lub wymagające dużego wysiłku zadania od grupy podwładnych (robotników) o małych predyspozycjach.
• Między organizacyjny – to konflikt pomiędzy dwoma organizacjami . Pojawia się m.in. w rywalizacji między organizacjami, takimi jak przedsiębiorstwa, uniwersytety lub narody.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1788Konflikt w organizacji - referat - Skład pracy: istota, rodzaje i definicja... [Liczba stron: 9]
Rodzaje konfliktów w organizacji - Skład opracowania: podział i charakterystyka konfliktów... [Liczba stron: 3]
Kierowanie konfliktem w organizacji - referat - Skład pracy: definicja konfliktu, bezpośrednie przyczyny... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Kierowanie konfliktem:

Powinno zatem polegać przede wszystkim na eliminowaniu konfliktów zbędnych i szkodliwych oraz stymulowaniu tych, które sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji.

Celem nadrzędnym jest maksymalizacja efektywności wprowadzonych zmian organizacyjnych i satysfakcja uczestników tych zmian w procesie rozwoju organizacji.
(...)