Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyStrategia personelu


Strategia personelu - Proces tworzenia strategii rozwoju personelu czyli czynnika ludzkiego w firmie poprzedzony jest przeprowadzeniem analizy obecnych zasobów ludzkich w firmie, wyciągnięciu z niej wniosków, które będą pomocne przy opracowywaniu strategii.
Tworzenie strategii rozwoju personelu to proces złożony i trudny.

Obejmuje on zazwyczaj następujące etapy:

1) planowanie zasobów ludzkich:
- planowanie potrzeb kadrowych,
- planowanie przyszłych struktur organizacji,
- planowanie rekrutacji i doboru.,
2) rekrutację kandydatów,
3) dobór,
4) wprowadzenie do pracy,
5) szkolenie i doskonalenie,
6) ocenę efektywności,
7) awansowanie, przenoszenie i degradowanie,
8) zwalianie z pracy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1783Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego - Ten krótki plan marketingowy zawiera: analizę... [Liczba stron: 9]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Sprzedaż osobista - Skład opracownia: istota i znaczenie sprzedaży... [Liczba stron: 13]


Kolejny temat to Model Lewina:

Kurt Lewin, uznany teoretyk organizacji, sugerował, że każda zmiana musi przebiegać w trzech etapach: 1) rozmrożenie: osoby, których dotkną nadchodzące zmiany, muszą uznać ich konieczność. 2) sama zmiana 3) zamrożenie, czyli takie wzmocnienie i wsparcie zmiany, że staje się ona częścią systemu. Model Lewina ma bezsporną wartość, wskazuje na znaczenie planowania zmian, przekonywania i... (...)