Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyKorzyści - zalety coachingu


Korzyści - zalety coachingu - Coaching pozwala na:

– wzmocnienie silnych stron pracownika
– przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem)
– osiągnięcie pełnego potencjału przez ciągłe uczenie się
– zdobywanie nowych umiejętności poprzez wspólne dyskusje itp.
– przygotowanie do nowych obszarów odpowiedzialności (np. nabycie cech lidera)
– kierowanie sobą (np. w efektywnym wykorzystaniu czasu)
– wytyczenie precyzyjnych celów i pracę ukierunkowaną na ich osiąganie

Coaching większa satysfakcja z pracy i motywacja, lepsze relacje między menadżerem i podwładnymi, bardziej wydajne zespoły, efektywniejsze wykorzystanie zasobów organizacji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1779-korzysci_Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Kapitał intelektualny:

To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy wartością rynkową firmy a koszem wymiany jej aktywów. Kapitału intelektualnego w odróżnieniu od kapitału finansowego czy rzeczowego nie ujmuje się w sprawozdaniach finansowo-księgowych. Ten rodzaj... (...)