Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyCoaching


Coaching - Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa.

Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika i jego opiekuna. Opiekun służy radą, wskazuje błędy i je poprawia. Bardzo duże wymagania stawia się opiekunowi, który powinien znać strategię i instrumenty rozwoju personelu, mieć umiejętność diagnozowania potencjału swoich podwładnych i umiejętność sterowania ludźmi.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1773Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów... [Liczba stron: 8]
Szkolenia pracowników - referat - Skład pracy: determinanty skutecznej edukacji pracowników,... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Podział kredytów:

Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm (odpowiednik k. konsumpcyjnego), na finansowanie bieżącej działalności firmy - Inwestycyjne – na zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa, na rozwój infrastruktury, na nowe wyposażenie - Dyskontowe – polega na wykupie weksla przed terminem jego realizacji -... (...)