Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMotywatory


Motywatory - To aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie autorstwa wobec wykonanej pracy, poczucie odpowiedzialności.

Herzberg stwierdził że:
- Jeżeli nieobecne są czynniki higieniczne, to pracownicy odczuwają niezadowolenie.
- Jeżeli są czynniki higieniczne to pracownicy nie odczuwają niezadowolenia (są obojętni).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji - Zbiór zagadnień i definicji z podstaw... [Liczba stron: 31]
Proces motywowania - referat - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna,... [Liczba stron: 12]
Człowiek przedsiębiorczy - Skład pracy: definicja potrzeby, schemat zachowania... [Liczba stron: 11]
Istota motywacji - Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb... [Liczba stron: 10]
Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne,... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Coaching:

Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika i jego opiekuna. Opiekun służy radą, wskazuje błędy i je poprawia. Bardzo duże wymagania stawia się opiekunowi, który powinien znać strategię i instrumenty rozwoju personelu, mieć umiejętność diagnozowania potencjału swoich... (...)