Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 13 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 21 przeczytany 1201 razy
Artykuł 33 przeczytany 944 razyWartościowanie pracy


Wartościowanie pracy - Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym  do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy – głównie dla celów  różnicowania płac zasadniczych.

Trudność wykonywania różnych prac jest oczywiście różna. Wartościowanie pracy zmierza do zróżnicowania wysokości płac, oferowanych na różnych  stanowiskach dla różnych rodzajów prac, w zależności od tego, jaka jest na nich treść pracy.

Wartościowanie pozwala na uzależnienie  wysokości wynagrodzenia od tego, co się robi na danym stanowisku pracy, jest warunkiem koniecznym dla sprawiedliwego zróżnicowania płac w każdym przedsiębiorstwie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1765Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji... [Liczba stron: 28]
Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi... [Liczba stron: 1]


Kolejny temat to System informacyjny:

Jest to część systemu związana z obiegiem, przetwarzaniem, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji i danych istotnych dla systemu lub jego użytkowników.

Obejmuje rozwiązania algorytmiczne, programowe i sprzętowe, jeżeli są one immanentnie związane z obiegiem, przetwarzaniem, prezentacją, udostępnianiem, magazynowaniem i archiwizowaniem informacji.
(...)