Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyElementy procesu wdrażania strategii marketingowej


Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej - To:

1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych.
2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym.
3. Określenie budżetu i pozyskanie zasobów.
4. Przystosowanie struktur organizacyjnych.
5. Stworzenie odpowiedniej kultury strategicznej.
6. Opracowanie systemów motywacji i kontroli.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1764Fazy procesu formułowania strategii marketingowej - Opracowanie składa się z następujących elementów:... [Liczba stron: 5]
Budowa strategii marketingowej - Skład opracowania: teoretyczne opracowanie omawiające etapy... [Liczba stron: 8]
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy - Skład pracy: definicja i funkcje ceny,... [Liczba stron: 10]
Projekt strategii marketingowej firmy - Projekt strategii marketingowej firmy zajmującej się... [Liczba stron: 13]
Strategie marketingowe - referat - Skład pracy: definicja strategii marketingowej, wybór... [Liczba stron: 25]


Kolejny temat to Wartościowanie pracy:

Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym  do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy – głównie dla celów  różnicowania płac zasadniczych. Trudność wykonywania różnych prac jest oczywiście różna. Wartościowanie pracy zmierza do zróżnicowania wysokości płac, oferowanych na różnych  stanowiskach dla różnych rodzajów prac,... (...)