Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyElementy planu marketingowego


Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z:

1. Streszczenia dla kierownictwa
2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia)
3. Analizy możliwości i problemów (główne możliwości i zagrożenia oraz siły i słabości)
4. Celów (wielkość sprzedaży, udział w rynku, zysk)
5. Strategii marketingowej
6. Planów operacyjnych
7. Prognozy rachunku strat i zysków
8. Kontroli

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1762Plan marketingowy firmy budowlanej - Elementy tego planu marketingowego to: ogólna... [Liczba stron: 35]


Kolejny temat to Funkcje kultury organizacji:

To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań organizacyjnych, które tworzą sposób postrzegania przez grupę jej organizacyjnego środowiska. 3. Adaptacyjna - stabilizuje rzeczywistość dzięki wypracowaniu gotowych schematów reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. (...)