Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMarketing wyborczy


Marketing wyborczy - Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona na treść oferty politycznej prezentowanej przez podmioty rywalizacji w kontekście kampanii wyborczej. Prowadzi to do tego, iż w strategiach wyborczych podmioty uwzględniają odpowiednie techniki marketingowe jako sposób kreowania oferty politycznej.

Marketing wyborczy traktowany jest jako cześć dyscypliny zwanej marketingiem politycznym. W pewnym sensie odpowiada on za dynamikę zmian obserwowanych współcześnie w kontekście rozwoju strategii wyborczych podmiotów rywalizacji na wciąż ewoluującym rynku wyborczym.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1734Marketing wyborczy - referat - Skład pracy: definicja marketingu wyborczego, rodzaje... [Liczba stron: 11]
Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach - Skład opracowania: geneza i definicja marketingu... [Liczba stron: 19]
Czarny PR w kampaniach wyborczych - praca licencjacka - Praca na temat czarnego Public Relations... [Liczba stron: 66]


Kolejny temat to Model Leontiewa:

czyli analiza nakładów i wyników, której przedmiotem są przepływy międzygałęziowe w złożonych układach gospodarczych. Wartości przepływów międzygałęziowych ustalane są w oparciu ostatystyczne obserwacje działalności produkcyjnej poszczególnychgałęzi rozpatrywanego układu w ustalonym okresie. Zebrane dane (wyrażone w jednostkach pieniężnych) przedstawione są w postaci tablicy przepływów międzygałęziowych. (...)