Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMarketing nieruchomości


Marketing nieruchomości - Nieruchomość to jeden z zasobów, którym może dysponować miasto. Ten zasób też może być przedmiotem oferty. Należy podejmować działania zmierzające do pozyskania potencjalnych nabywców.

Władze lokalne powinny nie tylko zajmować się zbywaniem terenu, ale często istnieje konieczność wykupu nieruchomości (należy gromadzić ten zasób, aby w przyszłości uzyskać z tego tytułu korzyści).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1732Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Skład opracowania: definicja prywatyzacji, charakterystyka Programu... [Liczba stron: 12]
Marketing miasta - Skład opracowania: podstawowe pojęcia i definicje... [Liczba stron: 12]
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota,... [Liczba stron: 3]
Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego - Skład pracy: pojęcia marketingu, zarządzanie i... [Liczba stron: 20]
Marketing Internetowy - referat - Na całość pracy składają się: zastosowanie... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Produkty miasta:

To różnego typu usługi publiczne, lokalizacje związane z nimi, nieruchomości, lokale i powierzchnie użytkowe, a także dobra i walory naturalne i kulturalne, a także różne systemy zachęt.

Stanowią one łącznie ofertę rynkową kierowaną od adresem różnych grup nabywców i odbiorców.
(...)