Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMarketing partnerski


Marketing partnerski - Istota wszystkich oddziaływań marketingowych polega na budowaniu długoterminowych związków z nabywcami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu. Istnienie tych długoterminowych relacji znacznie obniża tzw. koszty transakcyjne (czas i koszty).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1731Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]
Test z marketingu - Przykładowy z marketingu. 60 pytań, a... [Liczba stron: 6]


Kolejny temat to Marketing nieruchomości:

Nieruchomość to jeden z zasobów, którym może dysponować miasto. Ten zasób też może być przedmiotem oferty. Należy podejmować działania zmierzające do pozyskania potencjalnych nabywców. Władze lokalne powinny nie tylko zajmować się zbywaniem terenu, ale często istnieje konieczność wykupu nieruchomości (należy gromadzić ten zasób, aby w przyszłości uzyskać z tego tytułu... (...)