Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Rynek


Rynek - To:

1. pojęcie historyczne – miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji pieniężnych (place targowe, bazary, sklepy, hale targowe, i wszelkie miejsca na których dokonuje się aktu kupna-sprzedaży.
2. kryterium ekonomiczne – ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między sprzedającymi oferującymi do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na te towary / usługi znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych.
3. ujęcie geograficzne – obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży. Obszar o zbliżonej gęstości sieci handlowej, formach sprzedaży, o zbliżonym stopniu zaopatrzenia w masę towarową, o zbliżonych cenach artykułów i podobnym profilu zakupu. Najmniejszy rynek w tym ujęciu to lokalny, a największy to światowy.
4. ujęcie cybernetyczne – określony zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi w wyniku czego zachodzą procesy sterowania.

Elementy podmiotowe – sprzedający i kupujący.

Elementy przedmiotowe – towary i środki pieniężne.

Między tymi elementami zachodzą relacje, które przyjmują formę umów, negocjacji, ofert.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zasady analizy rynku:

To:

1. Powszechność – udział wszystkich podmiotów rynkowych w tej analizie.
2. Kompleksowość – wszystkie procesy powstające na rynku jak i wszystkie warunki, które te procesy determinują.
3. Powiązania branżowe – wszystkie rynki branżowe są ze sobą powiązane.
4. Powiązania terytorialne – analiza w przestrzeni.
5. Dwukierunkowość przepływu informacji.