Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 12 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 23 przeczytany 788 razy
Artykuł 25 przeczytany 1201 razyEtapy badań marketingowych


Etapy badań marketingowych - To:

I Faza przygotowania badań
1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań
2. Określenie źródła informacji oraz dobór próby
3. Wybór metody oraz konstrukcja instrumentu pomiaru (analiza źródeł wtórnych, badania pierwotne).

II Faza realizacji badań
1. Zbieranie informacji, pomiar próbny, poprawa instrumentu badawczego i przeprowadzenie badań
2. Opracowanie danych
3. Analiza i interpretacja danych
4. Prezentacja wyników.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1728Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje... [Liczba stron: 21]
Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje,... [Liczba stron: 34]
Marketingowy system informacji - referat - Skład pracu: cechy informacji marketingowych będących... [Liczba stron: 12]


Kolejny temat to Niche marketing:

Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną ofertę i odpowiedni sposób postępowania (marketing skoncentrowany).
(...)