Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


personal money lenders
www.budowydrogowe.pl
www.nlp-perswazja.pun.pl
www.magi-nation-super.pun.pl
grzejniki konwekcyjne

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji


Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji - Powinien składać się z czterech etapów:
- stworzenie sytemu: określenie niezbędnych informacji o konkurentach, określenia źródeł informacji, wyznaczenia osób kierujących
- zbieranie danych: w sposób ciągły ze źródeł pierwotnych i ze źródeł wtórnych
- ocena i analiza: kontrola danych pod względem wiarygodności, istotności; następnie należy je zinterpretować i opracować
- rozpowszechnianie i reagowanie na zapytania: informacje rozsyła się do osób podejmujących decyzje, odpowiada się również na pytania kierownictwa dotyczące konkurentów

System ten sprawia, że kierownictwo otrzymuje na czas informacje o konkurentach. Kierownictwo może też kontaktować się z działem wywiadu, gdy potrzebuje interpretacji nagłego ruchu konkurenta lub kiedy chce poznać jego silne i słabe strony, albo dowiedzieć się jak konkurent zareaguje na nasz ruch.
Szpiegowanie konkurentów może odbywać się przez zdobywanie informacji:
- od pracowników firm konkurencyjnych i nowo przyjmowanych
- od ludzi, którzy robią interesy z konkurentami
- z materiałów publikowanych i dokumentów publicznych
- przez obserwację konkurentów lub analizowanie dowodów materialnych przedsiębiorstwa

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Rynek:

To:

1. pojęcie historyczne – miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji pieniężnych (place targowe, bazary, sklepy, hale targowe, i wszelkie miejsca na których dokonuje się aktu kupna-sprzedaży.
2. kryterium ekonomiczne – ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między sprzedającymi oferującymi do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie a... (...)