Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


szkoła tańca największej kursy tańca łódź w łodzi
Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
www.projektowanie-wnetrz.biz.pl
www.biecz24.pun.pl
kable grzewcze

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ocena słabych i silnych stron konkurencji


Ocena słabych i silnych stron konkurencji - W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności sprzedaży, stopy zwrotu z kapitału, przepływach gotówkowych, nowych inwestycjach i stopniu wykorzystania zdolności wytwórczych. Zazwyczaj przedsiębiorstwa poznają słabe i mocne strony konkurentów na podstawie danych wtórnych, doświadczeniu osobistemu personelu i zasłyszanym opiniom; mogą one pogłębiać swoje informacje dzięki badaniom marketingowym. Wiele przedsiębiorstwa stosuje benchmarking tj. równanie do najlepszych jako najskuteczniejszą metodę na poprawę swej pozycji konkurencyjnej.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji:

Powinien składać się z czterech etapów:
- stworzenie sytemu: określenie niezbędnych informacji o konkurentach, określenia źródeł informacji, wyznaczenia osób kierujących
- zbieranie danych: w sposób ciągły ze źródeł pierwotnych i ze źródeł wtórnych
- ocena i analiza: kontrola danych pod względem wiarygodności, istotności; następnie należy je zinterpretować i opracować