Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Identyfikacja strategii konkurentów


Identyfikacja strategii konkurentów - Dla przedsiębiorstwa najbliższymi konkurentami są te firmy, które dążą do opanowania tego samego rynku i stosują tę samą strategię. Grupa strategiczna to grupa przedsiębiorstw, stosujących na danym rynku tę samą strategię. Najważniejsze wymiary strategii konkurentów to: budowanie image jakości produktu, integracja pionowa, znajomość jakości wyrobów konkurenta, ich ceny, struktury asortymentu, serwis, polityka cenowa, zasięg dystrybucji, sposoby zachowania się sprzedawców, programy reklamowe i promocyjne, strategie badań rozwoju, produkcji, zakupów,  strategię finansową.  Należy pamiętać o bieżącym śledzeniu wymienionych strategii, ze względu na ciągłe modyfikacje tych strategii przez konkurentów.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
169Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego - Elementy pracy: otoczenie konkurencyjne, analiza otoczenia... [Liczba stron: 17]
Analiza strategiczna browaru - Skład analizy: struktura branży, strategiczna charakterystyka,... [Liczba stron: 14]
Strategie rozwoju firmy - Skład pracy: istota innowacji, jej efekty... [Liczba stron: 17]
Konkurencja rynkowa - referat - Skład pracy: istota mechanizmu konkurencji, oddziaływanie... [Liczba stron: 12]
Budowa strategii marketingowej - Skład opracowania: teoretyczne opracowanie omawiające etapy... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Identyfikacja celów firm konkurencyjnych:

Cele konkurentów zależą od bardzo wielu czynników (wielkości, historii, aktualnej sytuacji finansowej), dlatego trzeba umieć rozpoznać czy firma dąży do maksymalizacji zysku w krótkim czasie, czy zamierza długo pozostać na rynku, czy chce integracji z innymi firmami, czy zamierza się rozwijać itp. (...)