Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Technika delficka


Technika delficka - Dotyczy problemów długofalowych o skali międzynarodowej, strategicznych. Technika tylko pisemna, występuje w dwóch wersjach: albo 10 osób, albo od 50 – 100 osób.

Osoby są „espertami” – absolutnie nie są specjalistami, ponieważ człowiek, który się przygotowuje do rozwiązania jest ograniczony swoją wiedzą. Laik nie widzi barier i przeciwności. Udział biorą przeważnie osoby publiczne, wzbudzające kontrowersje (aktor, piosenkarz, polityk) niekoniecznie wykształcone. Przez rok daną osobę bada socjolog lub psycholog z punktu widzenia konformizmu, czy sądy lub opinie są prawdziwe, czy tylko na pokaz.

W liście zapraszającym należy trafić w czyjąś próżność, tak, żeby nie zdradził nikomu, że bierze udział w czymś takim. Nie można tego zdradzić, bo rozwiązanie jest własnością rządu i wychodzi jako ich gotowy produkt.
Technika polega na tym, że dostajemy list, w którym przedstawia się nam jakiś problem. W ciągu miesiąca musimy odesłać rozwiązanie.

Odpowiedź musi być odręczna na 5 – 6 stron A4. Następnie zbiera się komisja (15 osób) i wybiera najlepsze rozwiązanie, ta osoba wypada z twórczego myślenia. Na podstawie jej odpowiedzi znowu formułuje się problem i ponownie rozsyła go do pozostałych dziewięciu uczestników.

Tak postępuje się do czasu aż zostanie tylko jeden człowiek. Za udział dostaje się bardzo dużo pieniędzy, ale dostaje je tylko ta pierwsza osoba, bo wszystkie inne rozwiązania były modyfikacją jej pierwotnego pomysłu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Synektyka gordona:

Synektyka – to łączenie ze sobą różnych elementów z różnych dziedzin, które na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego w jakąś całość.
Udział bierze 11 osób do 40 roku życia.

Fazy:
a) czyszczenie problemu
b) rozwiązywanie problemu
c) weryfikacja – wdrożenie

Istotą jest to, żeby ludzie... (...)