Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa


Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji:
- w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych samych klientów i po tej samej cenie
- w ramach gałęzi: to grupa firm oferujących produkt lub pewną grupę produktów wzajemnie substytucyjnych
- w ramach formy produktów: wszystkie firmy, których wyroby służą temu samemu celowi
- ogólna konkurencja: wszystkie firmy z którymi konkuruje

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
168Elementy analizy otoczenia konkurencyjnego - Elementy pracy: otoczenie konkurencyjne, analiza otoczenia... [Liczba stron: 17]
Konkurencja rynkowa - referat - Skład pracy: istota mechanizmu konkurencji, oddziaływanie... [Liczba stron: 12]
Analiza strategiczna browaru - Skład analizy: struktura branży, strategiczna charakterystyka,... [Liczba stron: 14]
Logistyka w organizacjach non profit - referat - Skład pracy: wyjaśnienie czym są organizacje... [Liczba stron: 6]
Ankieta - Przykładowa ankieta, a w niej: identyfikacja... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Identyfikacja strategii konkurentów:

Dla przedsiębiorstwa najbliższymi konkurentami są te firmy, które dążą do opanowania tego samego rynku i stosują tę samą strategię. Grupa strategiczna to grupa przedsiębiorstw, stosujących na danym rynku tę samą strategię. Najważniejsze wymiary strategii konkurentów to: budowanie image jakości produktu, integracja pionowa, znajomość jakości wyrobów konkurenta, ich ceny, struktury asortymentu,... (...)