Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga


Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To:

1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac)
2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef
3. Pensje: poziom płac
4. Warunki pracy: BHP
5. Relacje między pracownikami: relacje poziome
Interpretacja: jeżeli powyższe charakterystyki odbiegają od normy, to pracownik nie chce takiej pracy, ucieka od niej. Standardem jest ich przyzwoity poziom.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga:

To:

1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju?
2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z odpowiedzialnością?
3. Polityka awansu: Czy jest określona droga awansu?
4. Uznanie: Czy w firmie pracownik spotyka się z uznaniem?
5. Samodzielność: Czy sposób wykonywania pracy może wybrać pracownik?
Interpretacja: jeżeli powyższe charakterystyki... (...)