Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cena downsizing


Cena downsizing - Wykorzystywanie produktu i opakowania do manipulacji cenowych, np. większe opakowanie niż zawartość w celu wywołania reakcji u klienta, który chce kupić więcej płacąc mniej.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1657Strategie marketingowe - referat - Skład pracy: definicja strategii marketingowej, wybór... [Liczba stron: 25]
Papiery wartościowe - akcje i obligacje - Skład opracowania: definicja paprierów wartościowych, omówienie... [Liczba stron: 9]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]
Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego - Zagadnienia z marketingu międzynarodowego omówione na... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to Informacje na opakowaniach:

To:

1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy

nazwa wyrobu – np. cukier
znak firmowy – np. nazwa zakładu wytwarzającego, pakującego, adres
zastosowanie wyrobu – np. napój orzeźwiający, środek owadobójczy

2. znaki informacyjne:
- gatunek
- znak jakości Q
- znak bezpieczeństwa B
- znak zgodności... (...)