Notice: Undefined index: stat in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 8

Notice: Use of undefined constant licznik - assumed 'licznik' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 9

Notice: Undefined variable: _SESSION in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 10

Notice: Undefined index: stat in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 28

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 35

Notice: Undefined index: s in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 6

Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 16
Co wpływa na kurs Euro - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie


Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Analiza finansowa

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Analiza marketingowa

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Analiza rynku

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Analiza strategiczna

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Badania marketingowe

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Bankowość

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Biznes plan

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Ekonometria

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Ekonomia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Ekonomia matematyczna

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Finanse międzynarodowe

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Finanse przedsiębiorstwa

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Finanse publiczne

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Fundusze inwestycyjne

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Geografia ekonomiczna

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Handel zagraniczny

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Historia gospodarcza

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Historia myśli ekonomicznej

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Integracja Europejska

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Inwestycje

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Kredyty

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Logistyka

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Makroekonomia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Marketing

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Marketing międzynarodowy

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Matematyka finansowa

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Mikroekonomia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Plan marketingowy

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Prawo cywilne

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Prognozowanie i symulacje

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Przedsiębiorczość

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Psychologia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Public relations

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Rachunkowość finansowa

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Rachunkowość zarządcza

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Reklama

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Rynek kapitałowy

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Socjologia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Statystyka

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Ubezpieczenia

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie jakością

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie produkcją

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie ryzykiem

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie strategiczne

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 103
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
forhen.edu.pl
abosa.edu.pl
zobacz britcar.com.pl najnowsze teksty
zoopupilek.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Notice: Undefined index: tag in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 123

Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 182

Notice: Use of undefined constant tresc - assumed 'tresc' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 187

Co wpływa na kurs Euro


Notice: Undefined variable: addpath in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 191

Co wpływa na kurs Euro - Jedynym podmiotem uprawnionym do emisji euro jest bank centralny UGW - Europejski System Banków Centralnych (ESBC), który został ukształtowany na wzór banku centralnego Niemiec, Bundesbanku. Przyczyną takiej decyzji był przede wszystkim fakt, że Bundesbank uzyskał międzynarodowe uznanie za skuteczną politykę antyinflacyjną. Istotne było też to, że funkcjonuje on w kraju o strukturze federalnej, a Euroland jest do takiej struktury zbliżony.

ESBC składa się z jednostki centralnej, tj. Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych. Zadaniem EBC jest kształtowanie polityki pieniężnej w ramach UGW, zaś narodowe banki centralne pełnić mają funkcje wykonawcze. Ich zadaniem będzie realizacja polityki określonej przez EBC na terytorium poszczególnych krajów członkowskich. Banki te stracą wprawdzie obecne uprawnienia, ale nie zostaną zlikwidowane. Staną się elementami większej całości, jaką jest ESBC.

EBC rozpoczął już działalność 1 czerwca 1998 r. Jego organami kierowniczymi są: Rada Zarządzająca oraz Zarząd. Na przewodniczącego EBC decyzją Rady Europejskiej z 3 maja 1998 r. został powołany Wim Duisenberg, były prezes banku centralnego Holandii oraz Europejskiego Instytutu Monetarnego. Funkcję tę ma on sprawować przez cztery lata, a następnie prezesem ma zostać dotychczasowy prezes Banku Francji Jean-Claude Trichet.

Podstawowym celem polityki pieniężnej ESBC jest zapewnienie stabilności cen. Stabilność ta jest rozumiana jako sytuacja, w której roczna stopa inflacji jest nie większa niż 2%. Bank centralny UGW może wspierać wzrost gospodarczy tylko o tyle, o ile nie koliduje to z jego antyinflacyjną polityką pieniężną. Chodzi o to, by waluta euro była walutą stabilną. Władze monetarne Niemiec wielokrotnie podkreślały do tej pory, że euro powinno być walutą co najmniej tak dobrą jak marka niemiecka. Ważne jest więc, by podobnie jak marka było w stanie zachować swą stabilność w dłuższym okresie.

Instrumenty polityki pieniężnej ESBC zostały określone. Mają to być przede wszystkim operacje otwartego rynku. Możliwe jest też stosowanie stopy rezerw obowiązkowych od wkładów przyjętych przez banki komercyjne. Polityka pieniężna ESBC ma być jednakowa na całym obszarze Eurolandu. Nie jest więc możliwe dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczególnych krajów. Bank centralny unii nie może więc różnicować regionalnie stosowanej stopy procentowej. Może się okazać, że dla krajów przeżywających spadek koniunktury będzie za wysoka, a dla krajów w sytuacji odwrotnej - zbyt niska. Szczególnie trudna może stać się sytuacja tych krajów Eurolandu, które mają największe bezrobocie. Właśnie tam surowa antyinflacyjna polityka pieniężna ESBC może przyczyniać się do pogłębienia problemu bezrobocia i nasilenia się konfliktów społecznych.

W tej sytuacji niewykluczone jest wywieranie nieformalnych nacisków na bank centralny unii, by złagodził swą politykę. Przewidując możliwość takich nacisków, twórcy traktatu z Maastricht określili w tym dokumencie zabezpieczenia mające na celu zapewnienie niezależności ESBC w systemie władzy. Bank ma charakteryzować się taką autonomią, która pozwoli mu na skuteczne oparcie się naciskom politycznym i prowadzenie polityki pieniężnej wyłącznie nastawionej na zachowanie stabilności cen.

Zagrożenie dla antyinflacyjnej polityki pieniężnej stanowi fakt, że polityka budżetowa krajów unii nie została scentralizowana. Kraje członkowskie Eurolandu zachowały bowiem prawo do jej samodzielnego prowadzenia. Istnieje więc ryzyko, że narodowa polityka budżetowania nie da się pogodzić z polityką pieniężną ESBC nastawioną na zachowanie stabilności cen. Nadmierny deficyt w budżetach krajowych mógłby ponadto powodować ukształtowanie się stopy procentowej na wysokim poziomie na całym obszarze euro. Skutkiem tego stałoby się osłabienie aktywności gospodarczej także w krajach, które starają się przestrzegać dyscypliny w swym budżecie.

Ograniczeniu tych zagrożeń ma służyć przyjęcie w traktacie z Maastricht zasady, że ujemne saldo w budżecie krajowym nie powinno być wyższe niż 3% PKB, a dług publiczny nie większy niż 60% PKB. W dokumencie określono szczegółowo procedurę postępowania oraz zasady stosowania sankcji wobec tych krajów członkowskich, które dopuszczą u siebie do powstania nadmiernego deficytu budżetowego. Sankcje zostały sprecyzowane w zatwierdzonym w 1997 r. tzw. Pakcie Stabilizacji i Wzrostu. Ustalono w nim, że kraj członkowski może być obciążony karą dochodzącą do 0,5% PKB.

Zarówno niezależność ESBC, jak i dyscyplina budżetowa, mają służyć zapewnieniu stabilności euro i - w rezultacie - także jego wysokiej pozycji jako waluty międzynarodowej. Euro stanie się drugą, po dolarze amerykańskim, główną walutą świata. Można więc będzie go używać zarówno do fakturowania transakcji handlowych, jak do realizacji wszelkich płatności handlowych i niehandlowych. W tej walucie będzie też utrzymywana znaczna część i oficjalnych i prywatnych rezerw dewizowych.

Biorąc to pod uwagę, przedsiębiorstwa, banki oraz inne instytucje finansowe i niefinansowe praktycznie w całym świecie, a szczególnie w krajach najbliżej związanych z Unią Europejską, podjęły wcześniej intensywne przygotowania, by dostosować się do tej wielkiej zmiany w światowej gospodarce.


Notice: Use of undefined constant tytul - assumed 'tytul' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 202

Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 208

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Notice: Use of undefined constant tresc - assumed 'tresc' in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 236

Kolejny temat to Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw:

Notice: Undefined variable: odp in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 12

Wprowadzenie euro w pierwszej kolejności wpłynęło na strategię działania przedsiębiorstw mających swą siedzibę w krajach Eurolandu. Jednakże przedsiębiorstwa z innych krajów, utrzymujące rozwinięte kontakty handlowe i kooperacyjne z podmiotami z krajów obszaru euro, także w swej strategii muszą uwzględnić istotną zmianę warunków działania na tym obszarze. Przedsiębiorstwa muszą więc liczyć... (...)


Notice: Undefined variable: addpath in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 244

Notice: Undefined variable: addpath in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 463

Notice: Undefined variable: addpath in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 472