Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


mój link
Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
visit source site
www.brygadarr.pun.pl
www.polandspeedteam.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Metoda Hellwiga


Metoda Hellwiga - Istota metody polega na tym, iż spośród zmiennych objaśniających występujących w macierzy wybiera się taką kombinację zmiennych, której tzw. pojemność integralna informacji jest największa.

Procedura wyboru zmiennych jest następująca:
1. wprowadza się pojęcie nośnika informacji, którym jest zmienna objaśniająca
2. ustala się liczbę wszystkich możliwych kombinacji zm objaśniających
3. ustala się rodzaj kombinacji
4. oblicza się pojemności indywidualne nośnika informacji
5. dla poszczególnych kombinacji zmiennych oblicza się pojemności integralne nośnika informacji (pojemność integralna informacji jest sumą pojemności indywidualnych)
6. za optymalną kombinację zmiennych objaśniających uznaje się tę, której pojemność integralna informacji jest największa.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Ekonometria - teoria:

Dwa nurty w ekonometrii:

— teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych potrzeb badań ilościowych w ekonomii.

— teoria stosowana; czyli wykorzystanie metod ekonometrycznych do prowadzenia konkretnego badania na podstawie danych statystycznych.
(...)