Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


najlepszy warszawski zakład pogrzebowy z oddziałami w kazdej dzielnicy w warszawie
private money lenders interest rates
Masz salon? fryzjerski Zobacz kursy dla managerów salonów szkolenia dla kosmetyczek.
camp-holiday.eu
czworonog.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki


Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki - To:

1. Czynniki wewnętrznie:
- rozmiar działalności przedsiębiorstwa
- stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych materiałów
- stopień złożoności struktury produkcyjnej
- stopień złożoności procesów fizycznego przepływu materiałów i produkcji nie zakończonej w przedsiębiorstwie
- wielkość utrzymywanych zapasów itd.

2. Czynniki zewnętrzne:
zaliczamy do nich przede wszystkim te elementy systemu zarządzania i funkcjonowania gospodarki, które kształtują pewne przejawy działania przedsiębiorstwa i mają wpływ na koszty. Zaliczamy do nich zwłaszcza:
- stopę oprocentowania kredytów, jako obcych kapitałów wykorzystywanych w finansowaniu zapasów
- stopę podatku od nieruchomości
- stawki podatku od środków transportowych
- opłaty ekologiczne
- poziom cen płaconych za zewnętrzne usługi logistyczne
- stopa amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Wyodrębnianie kosztów logistyki:

Kolejność postępowania:

1. Ustalenie zestawu analitycznego kosztów logistyki do wyodrębniania.
2. Ustalenie komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa, dla których przypisuje koszty logistyki.
3. Określenie, w których komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa można pozyskać informacje o kosztach logistyki i w jakim zakresie, dla komórek określonych w 2
4. Sporządzanie listy komórek organizacyjnych, dla których... (...)