Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Shraddha dla Baggit
zoolux.eu
traszka.eu
zwierzakolandia.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Analiza ABC - algorytm


Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC:

- Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów
- Posortować wartości rozchodów od największej do najmniejszej.
- Zsumować wartości rozchodów wszystkich pozycji
- Obliczyć udział każdej pozycji w wartości ogółem
- Obliczyć skumulowane udziały procentowe
- Podjąć decyzję o podziale asortymentów na klasy ABC

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Kryteria oceny obsługi klientów:

To m.in.:

- Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa.
- Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z zadań które intensyfikują sprzedaż.
- Harmonizowanie tempa podaży z tempem zaopatrzenia nabywców.
- Satysfakcja nabywców z zakupu produktów i sposób w jaki jest ona wzbogacana o walor przestrzenno-czasowy dzięki odpowiedniej dystrybucji.
(...)