Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Anatomia KUO-TOA - de novo
sorgan.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Proces transportowy


Proces transportowy - W obrębie procesu transportowego można wyróżnić trzy grupy czynności:
1. załadunek,
2. przewóz
3. wyładunek

Proces transportowy można podzielić na:
- prosty: przebiega bez powtórzenia faz,
- złożony: powtórzenie się tych samych faz od miejsca dostawy do miejsca odbioru.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Przewozy multimodalne (intermodalne):

Są to przewozy towarów realizowane za pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz i przy istnieniu jednego wykonawcy (operatora transportu multimodalnego) odpowiedzialnego za całość transportu.

Elementy warunkujące taki przewóz:
1. Konieczność wykorzystania środków co najmniej dwóch gałęzi,
2. Konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o... (...)