Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Macierz BCG - znaki zapytania


Macierz BCG - znaki zapytania - Znak zapytania odnosi się do sytuacji kiedy produkty wymagają dalszego inwestowania ze względu na ich niewielki udział w szybko wzrastającym rynku co może doprowadzić do tego że staną się gwiazdami.

Inną możliwością jest wycofanie produktu z rynku. Problem polega, więc na skonfrontowaniu atrakcyjności rynku z jednej strony oraz z drugiej na konieczności dalszych wydatków.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora - Skład pracy: fazy cyklu życia produktu... [Liczba stron: 14]
Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne... [Liczba stron: 11]
Produkt - referat - Skład pracy: definicja produktu i jego... [Liczba stron: 36]


Kolejny temat to Macierz BCG - kule u nogi - psy:

Kula u nogi albo Psy - przedstawia sytuacje neutralne z punktu widzenia przychodów i wydatków finansowych.

W niektórych przypadkach niski udział w wolno rosnącym rynku może przynosić nawet niewielką nadwyżkę finansową.
(...)