Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.budowydrogowe.pl
www.nlp-perswazja.pun.pl
fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie, obrazy, fotki. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. krajobraz aukcje fotograficzne.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Metody analizy marketingowej


Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena wymaga z kolei sformułowania kryteriów, z punktu widzenia których jest dokonywana.

W procesie oceny zidentyfikowanych możliwości działania cele przedsiębiorstwa, jego zasoby oraz tendencje do zmian w otoczeniu stają się kryteriami oceny o podstawowym znaczeniu. Wykorzystując je można dokonać ocen w relatywnie prostych  sytuacjach, np. analiza potencjału, analiza luki strategicznej przedsiębiorstwa.  

Natomiast kiedy przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje wiele produktów powyższe sposoby oceny są nie wystarczalne. Nakładają się wówczas rezultaty oceny różnych możliwości w odniesieniu do wielu produktów zaciemnia się obraz całości i uniemożliwia wybór najbardziej atrakcyjnych kierunków postępowania. W takich sytuacjach niezwykle pomocne okazują się analiza SWOT oraz metody portfelowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Przekroje analizy SWOT:

Analiza SWOT może być przeprowadzana w następujących przekrojach:

- czasowym – dla okresów: przeszłych, teraźniejszych i przeszłych,
- poziomu zarządzania – dla całego przedsiębiorstwa, bądź jego komórek,
- międzypodmiotowym – dla oceny: zasobów, produktów, rynków zbytu, konkurencji na tle pozycji własnego przedsiębiorstwa.
(...)