Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Agregat pieniężny M2


Agregat pieniężny M2 - Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo:
- depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin)
- małe rachunki terminowe
- jednodniowe umowy odkupu polegające na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe i zobowiązuje się do odkupienia ich dnia następnego po określonej cenie
udziały w spółkach lokacyjnych na rynku pieniężnym (są to depozyty, które przynoszą procent i pozwalają wystawić czeki na nie mniejsze niż ustalone minimum)
- krótkoterminowe depozyty w walutach obcych

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Agregat pieniężny M3:

Obejmuje elementy wchodzące w skład agreagów M1 i M2 oraz:
- duże depozyty terminowe
- terminowe umowy odkupu dłuższe niż 1 dzień
- długoterminowe depozyty w walutach obcych
(...)