Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Ryzyko działalności ubezpieczeniowej - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


imprezak.edu.pl
poradnikseo.edu.pl
mikolaja.edu.pl
pozycjonowanie seo warszawa
trova numero trova numero

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej


Ryzyko działalności ubezpieczeniowej - Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Szacowanie prawdopodobieństwa bankructwa towarzystw ubezpieczeniowych było szeroko dyskutowane w wielu pracach.

Klasyczny model ryzyka działalności ubezpieczeniowej wprowadzony przez Gerbera w 1979 roku bazuje na następujących niezależnych obiektach:
- Procesie Poissona N={N(t); t0} z intensywnością α,
- Sekwencji niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Transfer ryzyka:

Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę.

Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy:
- Składkę P płaconą przez ubezpieczającego po zawarciu umowy,
- Wyrównanie X, które otrzymuje ubezpieczony, gdy podczas trwania umowy zajdą określone okoliczności; X jest zmienną losowa o dystrybuancie dystrybuancie F (X).