Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


kagance.eu
zwierzakolandia.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ryzyko bankructwa


Ryzyko bankructwa - Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa może być wynikiem kumulacji wielu zdarzeń niekorzystnych o charakterze powszechnym, bądź skutkiem zjawiska o charakterze katastroficznym.

Ryzyko duże, które nazwiemy katastrofą, nosi następujące znamiona:
- Prawdopodobieństwa niekorzystnych zdarzeń są bardzo małe (nieprawdopodobność),
- Rozmiary szkód powstających w wyniku takich zdarzeń są bardzo duże (katastroficzność).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Ryzyko działalności ubezpieczeniowej:

Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Szacowanie prawdopodobieństwa bankructwa towarzystw ubezpieczeniowych było szeroko dyskutowane w wielu pracach.

Klasyczny model ryzyka działalności ubezpieczeniowej wprowadzony przez Gerbera w 1979 roku bazuje na następujących niezależnych obiektach:
-... (...)