Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


szczeniaczek.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ryzyko działalności gospodarczej


Ryzyko działalności gospodarczej - Jest najważniejszym elementem ryzyka inwestycyjnego. Dla praktyków rynku kapitałowego stanowi jeden z poważniejszych obszarów analizy i oceny kondycji gospodarki.

Ryzyko tego rodzaju jest konsekwencją braku wiedzy o przyszłym rozwoju sytuacji oraz braku pełnej informacji o sytuacji obecnej, która umożliwia lepszą ocenę rokowań na przyszłość.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej:

Najprostszym sposobem pomiaru ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest wyznaczenie wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz obliczenie klasycznych statystycznych miar ryzyka:
- odchylenia standardowego,
- współczynnika zmienności,
- współczynnika asymetrii.
(...)