Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


04.03.2018 EUFORIA RM-10
paginiweb.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Operacje bankowe bierne


Operacje bankowe bierne - Operacje bierne polegają miedzy innymi na gromadzeniu przez bank wkładów oszczędnościowych i lokat  terminowych oraz emitowaniu przez bank papierów wartościowych i innych czynności mających na celu gromadzenie kapitału.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Operacje bankowe pośredniczące:

Operacje pośredniczące to wszelkie czynności wykonywane na zlecenie klientów, należy do nich prowadzenie rachunków bankowych, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży walut, prowadzenie usług maklerskich czy świadczenie usług depozytowych np. depozyty rzeczowe.
(...)