Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zwierzeta-gryzonie.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cele informacyjne promocji


Cele informacyjne promocji - Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu do osiągnięcia tego celu firma może posługiwać się ośmioma podstawowymi instrumentami promocji:

1. Opakowanie i etykietowanie produktów
2. Promocja interpersonalna, czyli sprzedaż osobista, promocja face-to-face
3. Reklama
4. Promocja sprzedaży, w tym:
a) promocja handlowa
b) promocja sprzedaży konsumencka
5. Public relations
6. Publicity
7. Sponsoring
8. Inne (pozostałe, uzupełniające) formy promocji, takie jak wystawy, targi, kiermasze, degustacje, prezentacje

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Etapy budowy strategii promocji:

Po to, by przekaz promocyjny o firmie i o jej ofercie rynkowej dotarł do klientów, oraz po to by adresaci tego przekazu właściwie zdekodowali informacje i je właściwie zinterpretowali, to kampania promocyjna musi być przygotowana w sposób profesjonalny.

To profesjonalne przygotowanie przekazu promocyjnego, przebiega w sześciu etapach:
1.... (...)