Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.pogrzeby.waw.pl www.pogrzeby.waw.pl www.pogrzeby.waw.pl
camp-holiday.eu
zoolux.eu
zwierzakowy.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Bezpośredni kanał dystrybucyji


Bezpośredni kanał dystrybucyji - Cechy:

- Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa (pośrednika)
- Producent, wytwórca, posiada więc pełną kontrolę nad procesami dystrybucji
- Producent realizuje pełną marżę handlową, czyli nie dzieli się marżą z pośrednikami, a więc udział producenta w cenie detalicznej równa się 100%
- Wielką jednak wadą kanału bezpośredniego jest fakt, iż producent może dziennie zrealizować kilkanaście lub najwyżej kilkadziesiąt drobnych transakcji, a więc dostarczyć swój produkt do bardzo ograniczonej liczby klientów, dlatego z kanałów bezpośrednich korzystają celnicy, ogrodnicy, rzemieślnicy i drobni producenci. Natomiast zaletą kanałów pośrednich jest to, że dzięki pośrednikom producent może zrealizować tysiące transakcji każdego dnia.
- Następną wadą kanałów bezpośrednich jest również to, że wytwórcy sami muszą wyszukiwać swoich klientów i sami muszą realizować wszystkie czynności marketingowe nie mając fachowego przygotowania.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Pośredni kanał dystrybucji:

Kanały pośrednie składają się z producentów, wytwórców określonych dóbr i usług, oraz pośredników w kanale dystrybucyjnym, takich jak hurtownicy, dystrybutorzy, agenci, oraz różnego rodzaju detaliści, a na końcu tego kanału znajdują się finalni użytkownicy dóbr i usług.

Pośrednikami w kanale marketingowym mogą być osoby fizyczne, bądź różnego rodzaju przedsiębiorstwa... (...)