Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Fundusze indeksowe


Fundusze indeksowe - Stanowią osobna kategorię funduszy akcyjnych. Skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego tzn. takie same akcje i w takim samym proporcjach, jak np. WIG, czy WIG20.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Prywatyzacja - referat - Skład pracy: definicja i zadanie prywatyzacji,... [Liczba stron: 11]
Prywatyzacja - referat - Skład pracy: pojęcie i przyczyny prywatyzacji,... [Liczba stron: 11]
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 - Skład pracy: informacje ogólne dotyczące aktów... [Liczba stron: 14]
Benchmarking - referat - Skład pracy: istota, cele i podział... [Liczba stron: 16]
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój... [Liczba stron: 22]


Kolejny temat to Fundusze hybrydowe:

Inaczej zrównoważone, inwestują w różne rodzaje aktywów, w tym m.in. akcje, papiery o stałym dochodzie (obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, depozyty bankowe, waluty, instrumenty pochodne. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zastosowanie instrumentów pochodnych oraz dokonywanie lokat w tytuły... (...)