Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.gabinety-stomatologiczne.info.pl
www.paranienormalne.pun.pl
stancje lublin dla studentki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Press releases


Press releases - To krótkie materiały, których  celem jest rozpowszechnianie informacji w formie gotowej do publikacji. Informacje prasowe – muszą być opracowane bardzo starannie pod względem merytorycznym i poprawnościowym. Język – powinien być zrozumiały dla każdego dziennikarza, nawet niespecjalisty. Na początku powinny znajdować się najważniejsze informacje – tzw. LEAD, który powinien zawierać głównie dane (kto? co? gdzie? kiedy ?dlaczego ?).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Propaganda:

To proces tworzenia opinii, postaw zachowań jakiejś części społeczeństwa, zgodnie z intencją ją uprawiającego. Można wyróżnić dwa rodzaje propagandy:

a) Komunikowanie informacyjne – czyli instruowanie, dzielenie się rzetelną informacją;
b) Komunikowanie perswazyjne – rozumiane jako dążenie do wpływu na decyzję odbiorcy, do ukierunkowania jego zachowań lub zmiany postaw.
(...)