Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Analiza kosztów całkowitych i krańcowych


Analiza kosztów całkowitych i krańcowych - Koszty całkowite jest to suma kosztów poniesiony na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów.

Całkowite koszty stałe - są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne.

Całkowite koszty zmienne - zależy od wielkości i wraz z nią się zmieniają. Koszty te na zakup zmiennych  czynników produkcji.

Koszt krańcowy - jest to przyrost kosztów całkowitych spowodowanych wzrostem konsumpcji o jednostkę.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii:

To:
ZM>KM - rozwój działalności
ZM ZM=KM - optymalny poziom działalności

Zakładamy że celem działalności jest maksymalizacja korzyści jakie można osiągnąć z rzadkich zasobów. Sytuacją optymalną jest zrównanie korzyści marginalne z korzyściami marginalnymi. Sytuację taką  nazywa się punktem równowagi gospodarczego.

Z zasady tej... (...)