Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Organizacja Non profit - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Organizacja Non profit


Organizacja Non profit - Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie oznacza to, że nie muszą one kierować się zasadą gospodarności w swoim działaniu. Do organizacji non-profit należy zaliczyć więc te, które służą społeczeństwu i nie są komercyjne.

Przykładami takimi mogą być: administracja, służba zdrowia, służby publiczne takie, jak policja, wojsko, straż pożarna, szkolnictwo, instytucje użyteczności publicznej, przeróżne fundacje, stowarzyszenia i organizacje nie działające dla osiągnięcia zysku.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Źródła potrzeb:

To:

- organizm człowieka
- środowisko przyrodnicze
- środowisko społeczne
- duchowe właściwości człowieka
- życie gospodarcze (produkcja, podział, wymiana, konsumpcja)
(...)