Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


czworonog.eu
kagance.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Analiza SWOT - TOWS


Analiza SWOT - TOWS - Charakteryzyuje:

1. Jest kompleksową metodą oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o badanie potencjału firmy oraz jej otoczenia

2. W wersji SWOT jest metodą badania mocnych i słabych stron firmy na tle szans i zagrożeń występujących w otoczeniu

3. W wersji TOWS jest metodą badania szans i zagrożeń zewnętrznych w odniesieniu do atutów i słabości przedsiębiorstwa

4. W najbardziej rozbudowanej postaci, uwzględniającej dwie wersje, polega na budowie 8 tablic badających relacje między poszczególnymi czynnikami

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Metoda SPACE:

Charakteryzuje:

1. Uwzględniane są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Podstawowymi kryteriami wyboru są:
- siła finansowa przedsiębiorstwa;
- zdolność (przewaga) konkurencyjna firmy;
- siła sektora, w którym przedsiębiorstwo konkuruje;
- stabilność sektora, w którym przedsiębiorstwo konkuruje.

3. Określane i rangowane są czynniki wpływające na każe kryterium w... (...)