Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Cele metod portfelowych - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


festkar.edu.pl
trzydni.edu.pl
www.nowosci-motoryzacyjne.pl
www.projektowanie-wnetrz.biz.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Cele metod portfelowych


Cele metod portfelowych - To:

1. Określenie stopnia zrównoważenia rozwoju firmy
2. Wskazanie właściwej strategii dla poszczególnych jednostek biznesu
3. Racjonalizowanie ryzyka
4. Właściwa alokacja zasobów

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Metody wspomagające wybór strategii:

To:

1. Metody portfelowe:
a) macierz BCG (Boston Consulting Group);
b) macierz GE (General Electric) / McKinsey’a;
c) macierz ADL (Arthur D. Little Company).

2. Analiza SWOT / TOWS
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats / Threats, Opportunities, Weaknesses, Strength)

3. Metoda SPACE (Strategic Position and Action Evoluation)
(...)