Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Analiza wrażliwości NPV - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motoszlak.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Analiza wrażliwości NPV


Analiza wrażliwości NPV - Polega na pomiarze  zmian wartości  tegoż wskaźnika w zależności od zmian przepływów pieniężnych netto.

Przepływy pieniężne neto zależą bowiem od przyszłego poziomu aktywności gospodarczej otoczenia, a przede wszystkim kosztów produkcji, rozmiarów sprzedaży i cen jednostkowych, możliwości pojawienia się na rynku bardziej nowoczesnych czynników produkcji oraz prognozowaniem postępu technicznego.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Zmienne w metodach portfelowych:

To:

1. Macierz BCG:
- względny udział w rynku;
- tempo wzrostu sprzedaży.

2. Macierz GE / McKinsey’a:
- pozycja konkurencyjna;
- atrakcyjność przemysłu / rynku.

3. Macierz ADL:
- faza cyklu życia sektora;
- pozycja konkurencyjna firmy.
(...)