Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Formuła minimaksu - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz salon? kosmetyczny Sprawdź Akademia Versum kursy dla fryzjerów.
czajda.edu.pl
abosa.edu.pl
www.mieszkanie.biz.pl
cemera.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Formuła minimaksu


Formuła minimaksu - W pierwszym etapie dla każdego scenariusza projektu ustalamy, który z wariantów charakteryzuje się najlepszym wskaźnikiem efektywności.

Drugi etap polega na obliczaniu różnicy między wskaźnikiem efektowności tego najlepszego wariantu a wskaźnikami efektowności obliczonymi dla poszczególnych scenariuszy.

W trzecim etapie dla każdego wariantu jest wybierany taki scenariusz, który charakteryzuje się największą różnicą efektywności  ze wszystkich obliczonych różnic.

W końcowym etapie wybieramy wariant mający najmniejszą z wcześniej analizowanych największych różnic. W ten właśnie sposób zostaje wybrany wariant, który w razie faktycznej realizacji niewłaściwego scenariusza spowoduje minimalną stratę w porównaniu z wariantem jaki byłby najkorzystniejszy przy tymże scenariuszu.

Wybór zatem tego wariantu powinien stanowić ostateczną decyzję inwestycyjną.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Próg ilościowy w ujęciu ilościowym:

To:

BEP = S / (p - Kz)

gdzie:

S -koszty stałe,
p -cena sprzedaży produktu,
Kz -jednostkowy koszt zmienny.
(...)