Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
trzydni.edu.pl
brajer.edu.pl
* http://sp12jastrzebie.pl/silvets *
skarbon.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych


Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości  wytycznych związanych z realizacją danej inwestycji. Narzędziem analizy jest tutaj próg rentowności inwestycji, NPV bądź IRR.

W ramach tej metody wyznacza się również margines bezpieczeństwa przedsiębiorstwa związany z realizacją projektu inwestycyjnego. Rezultatem zastosowania tej metody jest ocena wartości krytycznych poszczególnych wariantów projektów i porównanie ich opłacalności.

Inwestor powinien traktować analizę wrażliwości jako źródło informacji w odniesieniu do pozostałych metod uwzględniania ryzyka w rachunku efektywności inwestycji.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego:

Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.

Wstępem do zastosowania tych metod jest ustalenie, które z parametrów rachunku są pewne lub względnie pewne, a które są  obciążone  ryzykiem i w stosunkowo wysokim stopniu determinują opłacalność projektu inwestycyjnego.
(...)