Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


rodowodowe.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Całkowite koszty logistyczne


Całkowite koszty logistyczne - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia  procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w handlu kształtują się na znacznie niższym poziomie niż koszty logistyczne w sferze zaopatrzenia i zbytu przedsiębiorstw przemysłowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Efekt synergiczny:

Systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów stwarza możliwości osiągnięcia efektów synergicznych jako rezultatu współdziałania poszczególnych  funkcji, procesów, elementów pracy itp.

Efekty synergiczne są rezultatem systemowego, strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i... (...)