Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Instrumenty polityki promocji w marketingu


Instrumenty polityki promocji w marketingu - W ramach marketingu wyróżnia się najczęściej cztery podstawowe zespoły instrumentów polityki promocji kierującej się przy pomocy różnych szczegółowych technik do odbiorców.

Reklama kieruje się do anonimowych grup potencjalnych klientów, próbując uaktywnić je do dokonania zakupów.

Public relations (propaganda gospodarcza) to celowe, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość zmierzające do kształtowania postaw ludzkich w kierunku pożądanych zachowań. Głównym ośrodkiem aktywności jest cała społeczność.

Aktywizacja sprzedaży. Kieruje główne zainteresowania w stronę dróg dystrybucji i przedsięwzięć służących pobudzeniu sprzedaży. Próbuje aktywizować sprzedaż, szczególnie poprzez sprzedaż bezpośrednią dla potencjalnych klientów.

Corporate identity (tożsamość przedsiębiorstwa) jest podstawą wyjściową skutecznej polityki promocji organizacji, zajmuje się przesłaniem przedsiębiorstwa, w szczególności dąży do ustalenia jednorodnego, pozytywnego wizerunku, 'filozofii' – tożsamości przedsiębiorstwa.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1298Promocja jako narzędzie marketingu - Skład pracy to: funkcje promocji (funkcja... [Liczba stron: 10]
Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego... [Liczba stron: 15]
Test z marketingu - Przykładowy z marketingu. 60 pytań, a... [Liczba stron: 6]
Plan promocji wody mineralnej - projekt - Przykładowy plan promocji: cele przedsiębiorstwa, cele... [Liczba stron: 8]
Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z... [Liczba stron: 24]


Kolejny temat to Nowoczesna koncepcja marketingu:

10 podstawowych cech / aspektów:

1. aspekt filozoficzny - świadoma orientacja na rynek i na nabywcę wszelkich działań przedsiębiorstwa; u podstaw całej filozofii i wszystkich przedsięwzięć przedsiębiorstwa znajduje się nie produkt, lecz problemy, życzenia i potrzeby aktualnych i potencjalnych nabywców (podaż rozwiązań problemowych w tym zakresie dla konkretnego segmentu... (...)