Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.dodatki-krawieckie.biz.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych


Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od:
- rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw;
- właściwości danej dziedziny obrotu towarowego;
- warunków istniejących na rynkach;
- określonej polityki handlowej, z którą styka się przedsiębiorca,
działać można na rynku zagranicznym bądź w drodze pośredniego, bądź bezpośredniego prowadzenia działalności handlowej.

W pośrednim działaniu zainteresowani eksportem/importem przedsiębiorcy stykają się z rynkiem zagranicznym za pośrednictwem kupca, w bezpośrednim działaniu sami kontaktują się z tym rynkiem i występują jako strona w transakcjach wobec partnerów zagranicznych. Należy przy tym podkreślić, że posługiwanie się metodą eksportu/importu bezpośredniego na jednym rynku branżowym lub geograficznym nie wyklucza równoczesnego korzystania z usług pośredników handlowych, działających na innych rynkach na zlecenie i rachunek eksportera/importera.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym:

Zalety bezpośredniego eksportu/importu z punktu widzenia przedsiębiorcy:

1. Bezpośredni dostęp do rynku, co ułatwia szybkie i skuteczne dostosowanie się do potrzeb i wymagań odbiorców;

2. Łatwiej jest przeprowadzić pożądaną, z punktu widzenia producenta politykę sprzedaży lub zakupu, w grę, bowiem nie wchodzi interes ogniwa pośredniczącego, zwłaszcza dodatkowo odbija... (...)