Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? kosmetyczny Sprawdź https://www.akademiaversum.pl szkolenia dla kosmetyczek.
www.dodatki-krawieckie.biz.pl
www.pfserver.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego


Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego - Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży:

1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez konkurencję. W tym zakresie niezbędne jest określenie, jakie towary ostateczny odbiorca uważa za konkurencyjne, a także jak ceny różnią się zależnie od regionu i rodzaju placówek sprzedaży. Rozbieżności regionalne mogą być znaczne. W przygotowaniu takich danych pomocne mogą być banki i jego lokalne filie lub placówki dyplomatyczne działające w danym kraju.

2. Rozpoznanie funkcjonowania miejscowej sieci dystrybucji w celu ustalenia wysokości typowej, marży stosowanej przez dystrybutorów. Odejmując typową marżę od zakładanej ceny detalicznej uzyskuje się cenę, za jaką można oferować towar miejscowym pośrednikom. Uwzględnić należy także wysokość i zakres zniżek oraz sposoby kredytowania, jakie oferuje konkurencja.

3. Rozpoznanie wszystkich opłat – podatków, ceł, które należy uiścić, wraz z wyszczególnieniem wszystkich możliwych zniżek i zwolnień od opłat.

4. Zasięgnięcie opinii niezależnych, miejscowych eksporterów branżowych o cenie, jaką uważają za najwłaściwszą.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji:

Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami zadali sobie trud znalezienia oferenta danego produktu. Aktywna działalność jest wynikiem świadomej polityki firmy, zgodnie, z którą organizuje się komórkę handlu zagranicznego i zapewnia odpowiednią obsługę tej działalności. Polityka dystrybucji... (...)